ZMIANY REGULAMINÓW SPORTOWEGO I OPIEKI ZDROWOTNEJ PZB

pzb

Wydział Sportowy Polskiego Związku Bokserskiego poinformował, że 17 grudnia 2013 r. Zarząd PZB podjął uchwałę o zmianie Regulaminu Sportowego i Regulaminu Opieki Zdrowotnej, dotyczącego podziału zawodników na grupy wiekowe.

Za podstawę podziału na grupy wiekowe bierze się rok urodzenia. Wstępne przygotowanie do boksu w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych mogą rozpoczynać kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym skończą 12 lat i uzyskują orzeczenie lekarskie „zdolny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością treningu specjalistycznego”. Do walk mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 13 lat. Grupa school- boys/młodzik – od 1 stycznia roku kalendarzowego , w którym kończy 13 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 14 lat.

Start w zawodach bokserskich dozwolony jest od 1 stycznia roku , w którym zawodnicy kończą 13 lat a zawodniczki 15 lat po 9-ciu miesiącach szkolenia specjalistycznego oraz po odbyciu badania wstępnego i 2-ch okresowych badań lekarskich oraz wykonaniu badania elektroencefalograficznego i neurologicznego po ukończeniu 12 roku życia (data urodzenia).

W związku z zaistniałymi zmianami zostają zmienione Regulaminy: Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Mistrzostw Polski Młodzików.

Dodaj komentarz