KONKURS NA STANOWISKO TRENERA MŁODZIEŻOWEJ KADRY NARODOWEJ MĘŻCZYZN

pzb

Polski Związek Bokserski, w związku z rezygnacją złożoną przez Zbigniewa Raubo, ogłosił wewnętrzny konkurs na stanowisko trenera Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn.

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o tę posadę muszą spełniać następujące warunki: udokumentowany, co najmniej 5-letni staż pracy szkoleniowej w boksie, minimum tytuł trenera I klasy, wykształcenie wyższe, opracowanie pisemnej koncepcji programu szkolenia młodzieżowej kadry narodowej mężczyzn, kreatywność i pasja, dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem ludzi, znajomość pracy z komputerem (pakiet MS Office), znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym a także mile widziana znajomość języka rosyjskiego

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie przez Komisję Konkursową składającą się z 5 osób. Jej skład ustalony zostanie przez Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego i zatwierdzony Uchwałą Zarządu. Oferty konkursowe zawierające całą wymaganą dokumentację powinny zostać doręczone jedynie (!) osobiście lub listownie w terminie do 8 listopada 2013 roku na adres PZB.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO
www.pzb.com.pl

Dodaj komentarz