UWAGA! ISTOTNE ZMIANY W REGULAMINACH AIBA, AOB, APB I WSB

AIBA-APB-WSB

Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (AIBA) poinformowało oficjalnie o wprowadzeniu zmian w przepisach, zatwierdzonych na dorocznym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego, które miało miejsce w dniach od 15 do 18 lipca w Stambule. Dotyczy to Regulaminu Technicznego AIBA oraz Regulaminów Zawodów AOB, APB i WSB. Nowo zmienione regulaminy weszły w życie z dniem 31 sierpnia br., jednak zbliżające się Igrzyska Azjatyckie w południowokoreańskim Incheon odbędą się jeszcze zgodnie z dotychczasowym regulaminem zawodów AOB.

We wszystkich regulaminach poprawki oznaczone są podkreśleniami dla łatwego ich odnalezienia. Najważniejsze zmiany to:

- Zmiana progu wiekowego dla grupy seniorskiej (Elite), zarówno mężczyzn jak i kobiet, na wiek od 18 do 40 lat, co ma obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2017 roku, z tym, że mężczyźni będą mogli brać udział w zawodach seniorskich (AOB, APB i WSB) natychmiast po ukończeniu osiemnastego roku życia.
- likwidacja funkcji inspektorów oceniających pracę sędziów ringowych i punktowych
- nie dopuszcza się już protestów
- AIBA przejmuje odpowiedzialność za certyfikację sędziów ringowych i punktowych w poszczególnych krajach
- w męskich zawodach seniorskich obligatoryjne staje się użycie natryskowych środków typu cavilon dla wyeliminowania rozcięć skóry
- mniej ograniczeń w kwestii porozumiewania się sekundantów z bokserami podczas rund
- nowy system rankingowy AIBA – wszystkie wielodyscyplinarne igrzyska kontynentalne zaliczają się obecnie do zawodów punktowanych w rankingach AIBA