ZAPRASZAMY NA II TURNIEJ GRAND PRIX PZB DO NOWEJ DĘBY

pzb

Tydzień temu informowaliśmy, że II Turniej Grand Prix o Puchar PZB odbędzie się w dniach 13-16 lutego 2014 roku w Nowej Dębie. Dzisiaj w imieniu organizatorów, czyli Polskiego Związku Bokserskiego, Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego, KS „GARDA” Nowa Dęba oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przekazujemy szczegółowe informacje.

Zawody odbędą się w Hali Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki 101 (tam również znajdować się będzie biuro zawodów) i mogą w nich wziąć udział zawodnicy urodzeni w latach 1974-1995 (mający ukończone 18 lat), zgłoszeni do centralnej kartoteki PZB i posiadający aktualną licencję zawodniczą oraz ważne badania lekarskie.

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z  Regulaminem Sportowym PZB, Regulaminem Opieki Zdrowotnej PZB i Regulaminem GRAND PRIX PZB na 2014 rok. Zawodnicy w kategoriach wagowych: 46-49 kg, 52 kg, 56 kg,  60 kg, 64 kg startują we własnych rękawicach bokserskich (10 uncji) posiadających atest AIBA. Organizator zapewnia rękawice bokserskie dla zawodników startujących w kategoriach wagowych: 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg (12 uncji).

Zgodnie z  Uchwałą Zarządu PZB ustalono opłatę za udział zawodnika w wysokości 30 zł, płatne przed badaniem i ważeniem głównym zawodników. Koszty związane z uczestnictwem pokrywają  delegujące kluby. Zakwaterowanie uczestników w Nowej Dębie możliwe jest w Hotelu Szypowski (ul. Jasna 7) i Hotelu Szypowski (ul. Szypowskiego 1; adres e-mail: rezerwacja@hotelszypowski.pl lub kontakt@hotelszypowski.pl), Zajeździe „Leśne Kąty” (Tarnowska Wola 225; tel. 15 846 75 75, kom. 605 93 90 93, adres e-mail: zajazd@tlen.pl) oraz w Hotelu „Dębianka” w Nowej Dębie (ul. ks. H. Łagockiego 64;  tel. 15 846 39 84, adres e-mail: debianka@data.pl). Rezerwacji noclegów należy dokonać  bezpośrednio w hotelach do dnia 8 lutego 2014 roku. Cena noclegu z wyżywieniem: 90 zł/osobodzień  (w tym  śniadanie, obiad i kolacja) – płacone przez kierowników ekip,

Zgłoszenia  zawodników  do startu w turnieju z  uwzględnieniem: nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika oraz kategorii wagowej, należy przesłać pisemnie na adres e-mail: maciek@resgraph.pl do  dnia 8 lutego 2014 roku. Wszelkich pytań i informacji udziela Maciej Dziurgot (tel kom. 605 999 620).

Organizator zapewnia nieodpłatnie możliwość korzystania z kompleksu basenów (w tym sauna, jacuzzi) – informacje na miejscu.

Przy organizacji transportu do/z Nowej Dęby, prosimy o zwrócenie uwago na dogodne połączenie kolejowe z większymi miastami. Dworzec Kolejowy znajduje się 500 m od hali sportowej w Nowej Dębie.

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do turnieju zawodników nie zgłoszonych w wyżej wymienionym terminie.

UWAGA: Uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu sportowego przez zawodników. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik ekipy (płatność na miejscu).

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Czwartek:  13.02.2014 roku
do  godz. 12:00              -  przyjazd ekip
12:00 – 14:00 -  badanie lekarskie i waga (Hala Sportowa, Zespól Szkół Nr 2)
15:00              -  konferencja techniczna i losowanie
17:00              -   walki eliminacyjne

Piątek:  14.02.2014 roku
8:00 – 9:00     -  badanie lekarskie i waga
11:00               -  walki ćwierćfinałowe I seria
17:00               -  walki ćwierćfinałowe II seria

Sobota:  15.02.2014 roku
8:00 – 9:00     – badanie lekarskie i waga
16:00               -  walki półfinałowe

Niedziela: 16.02.2014 roku
7:00 – 8:00      – badanie lekarskie i waga
11:00 – 14:00  – walki finałowe, dekoracja zwycięzców

Dodaj komentarz