Archiwum: Styczeń 2015

OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI W ŁODZI WYKLUCZONY ZE STRUKTUR PZB

pzb

Polski Związek Bokserski poinformował o wykluczeniu ze swoich struktur w dniu 22 grudnia 2014 roku (do czasu wyeliminowania rażących naruszeń Statutu PZB i AIBA) Okręgowego Związku Bokserskiego w Łodzi. Oznacza to, że z chwilą podjęcia ww. uchwały OZB w Łodzi nie jest on członkiem PZB, a zatem zrzeszone w tym związku kuby nie mogą startować w żadnego rodzaju zawodach organizowanych pod auspicjami PZB i AIBA.

Podstawą decyzji o wykluczeniu jest nieprzestrzeganie Statutu PZB i AIBA. Jak czytamy na stronie internetowej pięściarskiej centrali, wielokrotnie stwierdzono, że Prezes OZB w Łodzi, pan Mirosław Brózio bierze czynny udział w zawodach organizowanych przez związek boksu zawodowego występując jak sędzia zawodowych walk bokserskich. Działanie w strukturach boksu zawodowego jest bezwzględnie zakazane w Statucie PZB jak i AIBA.

Przed podjęciem decyzji Zarząd PZB wielokrotnie zwracał się do pana Mirosława Brózio o rezygnację z sędziowania walk w boksie zawodowym lub rezygnację z  członkostwa i funkcji Prezesa w Okręgowym Związku Bokserskim w Łodzi. Pomimo deklaracji, pan Brózio nie podjął żadnych działań zmierzających do załatwienia tej ww. sprawy.

Od  niniejszej uchwały Zarządowi OZB w Łodzi służy prawo wniesienia odwołania w terminie 30 dni od jej otrzymania do Kongresu PZB za pośrednictwem Zarządu PZB.

źródło: pzb.com.pl