PILNE. ZAKAZ UŻYWANIA KASKÓW WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH?

Kaski2017

Znaczne zaniepokojenie, szczególnie wśród rodziców młodych dziewcząt, wywoła zapewne wiadomość, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego (AIBA) postanowiło począwszy od 1 stycznia 2018 r. wyeliminować użycie kasków we WSZYSTKICH kategoriach (tak jest, nie tylko w grupach seniorskich, lecz również juniorów, kadetów i młodzików!). Co więcej, o ile nam wiadomo, AIBA zamierza w nadchodzącym roku zorganizować kilka pokazowych walk (klasy Exhibition) w przygotowaniu na ten zakaz, który wejdzie w życie już za 11 miesięcy i dotyczyć będzie zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Co ciekawe AIBA nie odpowiedziało na wnioski zainteresowanych tą sprawą dziennikarzy, w tym m.in. współpracującego z irlandzką federacją Michaela O`Neilla, który chciał poznać szczegóły programu testów prowadzonych w tej sprawie przez światową centralę. Ani AIBA, ani Konfederacja Boksu Europejskiego (EUBC) nie wydały oświadczenia dla mediów w tej sprawie, więc na chwilę obecną tysiące bokserów na całym świecie nie wiedzą nawet o tej zmianie! Jeszcze większa jest liczba rodziców nieświadomych tego, co przyniesie przyszłość.

Komunikaty prasowe AIBA często warto studiować pod kątem tego, co POMIJAJĄ, niż ich zawartości, ale sam fakt, że po spotkaniu Komitetu Zarządzającego w grudniu 2016 r. nie wydano takiego komunikatu, wzbudził w kilku krajach zaniepokojenie. Takie spotkania zapowiadają z reguły poważne zmiany w boksie, tym razem jednak panowała głucha cisza, aż do noworocznego wystąpienia prezesa AIBA dr Ching Kuo Wu do wiernych działaczy z 9 stycznia 2017 r., a i wtedy nie wspomniał on o zakazie używania kasków.
kask1
Jednak 19 strona nowo poprawionego (19 grudnia 2016 r.) regulaminu AOB mówi:
„REGUŁA 21: KASKI
21.1. W walkach mężczyzn AOB kategorii Elite zakazuje się użycia kasków na wszystkich poziomach: Krajowym, Kontynentalnym i Międzynarodowym. W zawodach innych kategorii użycie kasków wciąż jest obowiązkowe. AIBA zastrzega sobie jednak prawo przeprowadzania zawodów dla mężczyzn poza kategorią Elite bez kasków, w ramach przygotowania kompletnego zakazu kasków we wszystkich kategoriach od 1 stycznia 2018 roku.”

AIBA wprowadziło więc te zmiany „chyłkiem”, niewątpliwie z nadzieją, że nikt ich nie zauważy w sezonie świąteczno-noworocznym. I mieli rację! Ekipa prasowa i zarząd AIBA mogły spokojnie świętować, media nie zadawały im kłopotliwych pytań.

Powtarzamy: chętnie usłyszymy od AIBA jakie badania przeprowadzono, kto i kiedy je przeprowadził, a ich rezultaty opublikujemy bez żadnych dziennikarskich ingerencji. Michael O`Neill skontaktował się z kilkoma federacjami krajowymi z Europy, Azji, obu Ameryk i tylko jedna z tych, do których się zwrócił, w ogóle wiedziała o zmianach zaakceptowanych przez Komitet Zarządzający AIBA. Czyżby nie powiadomili oni o tym federacji zawczasu? Czy może czekają, aż wszyscy przeczytają te 44 strony?

Ba, „dobrze poinformowane źródła” z otoczenia AIBA wyraziły zaskoczenie tymi zmianami, bo o ile dobrze rozumiemy, żadna z komisji AIBA nie popierała zakazu kasków dla nikogo poza mężczyznami. Ze źródeł amerykańskich wiemy też, że znaczna liczba rodziców nie poparłaby tych zmian, GDYBY je z nimi skonsultowano.

Owszem, AIBA informowało wcześniej komisje o chęci wprowadzenia zmian dla kobiet i dzieci, o ile jednak wiemy, komisje te, w skład których wchodzą doświadczeni działacze ze wszystkich kontynentów, stanowczo nie poparły idei zdjęcia kasków kobietom, młodzieży i dzieciom. Stąd nawet w komisjach z wielkim zaskoczeniem przyjęto fakt szybkiego wprowadzenia tych zmian poprawką w regulaminie, bez publicznego zawiadomienia komunikatem prasowym. Czyżby to dlatego, że AIBA już przyrzekło MKOl „zdjęcie kasków”, że postanowiło brnąć naprzód nie patrząc na nic? Obietnica została złożona jeszcze przed igrzyskami w Rio de Janeiro.
kask2
Członkowie komisji są zgodni, że sport ucierpi, jeśli ludzie będą oglądać kobiety i dzieci z ciężkimi rozcięciami, zalane krwią, czasem nawet nokauty. Nawet dla bokserów z grupy Elite to nieciekawa perspektywa, ale skoro (przynajmniej dotychczas) informacje są tak skąpe, jest ryzyko, że może to uprzedzić do boksu rodziców dziewcząt, w tym najmłodszych juniorek (dzieci) i nastolatek, co w konsekwencji skłoni te dzieci do uprawiania innych dyscyplin i na zawsze zamknie przed nimi pięściarską karierę.

AIBA właśnie potwierdziło, że „w serbskim mieście Vrbas dobiegł końca pierwszy tegoroczny międzynarodowy turniej bokserski kobiet, wprowadzający istotną zmianę formatu boksu kobiet. Po powszechnym uznaniu zmiany wprowadzonej na spotkaniu Komitetu Zarządzającego w grudniu 2016 r., walki kobiet będą teraz odbywać się w tym samym formacie, co męskie (3 rundy po 3 minuty) i pięściarki dobrze to zniosły.”

Jednak są kraje, w tym Szwecja, które nie wdrożyły jeszcze nowych zasad, bo zgodnie z prawem krajowym musi je zatwierdzić tamtejsze ministerstwo sportu. O ile wiemy, podobne przepisy obowiązują w wielu krajach.

W Kanadzie Philip Dickinson i Philip Rempel opublikowali właśnie badania nt.: „Zakaz kasków a bezpieczeństwo w boksie amatorskim. Opinia społeczności bokserskiej Kanady”. Ich ustalenia są następujące: W sumie 71,5% kanadyjskich respondentów uważa, że kaski powinny być obowiązkowe we wszystkich kategoriach. Tylko 5,8% zgadza się z zakazem kasków, zapowiadanym na rok 2018. Porównując te dane z reprezentatywną próbką członków organizacji bokserskich w Kanadzie, uzyskujemy podobne proporcje: 68,2% popiera obligatoryjność kasków, a tylko 4,95% zgadza się na ich zakazanie. Rodzice bokserów niemal jednogłośnie występują przeciwko zakazowi kasków, twierdząc, że w takiej sytuacji zmienią dyscyplinę. Także tylko 1,7% kobiet uważa, że powinno się zakazać kasków.”

Wnioski: Kanadyjska społeczność pięściarska w znacznej większości nie zgadza się ze zmianami regulaminu wprowadzonymi przez AIBA. Wyniki te wskazują na zagrożenie dla długoterminowego bytu tego sportu, skoro ignoruje się podstawowe kwestie bezpieczeństwa.

Kluczowe punkty:
- Większość kanadyjskiej społeczności bokserskiej popiera obowiązek używania kasków w boksie amatorskim.
- Rodzice bokserów, kobiety, działacze i lekarze sportowi niemal jednogłośnie protestują przeciwko zakazowi kasków.
- Czynni bokserzy chętniej godzą się na warunkową rezygnację z kasków, niż inne grupy badanych, ale stanowczo są przeciwni zakazowi ich używania.

Opracowanie: Michael O’Neill, Tomasz S. Gałązka, Jarosław Drozd