ZAPRASZAMY DO ELBLĄGA NA II TURNIEJ GRAND PRIX PZB

elblaggp_mini

W dniach od 5 do 8 czerwca w hali MOS przy ul. Kościuszki 77 A w Elblągu odbędzie się II Turniej Grand Prix PZB w Boksie, którego organizatorami będą Polski Związek Bokserski, Miasto Elbląg oraz KSW Tygrys Elbląg. Zawody odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Rozgrywek o Puchar PZB „Grand Prix” na rok 2014 oraz Regulaminem Opieki Zdrowotnej i Regulaminem Sportowym PZB.

Przypominamy, że zgłoszenia zawodników należy kierować pisemnie na adres e-mail: hieronim_tygrys@wp.pl lub na nr fax: 55 237-04-49 (całą dobę), w nieprzekraczalnym terminie 31 maj 2014. Zgłaszający zobowiązani są podać Imię i Nazwisko, datę urodzenia, wagę oraz nr licencji zawodniczej. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala  się opłatę startową za udział zawodnika w wysokości 30zł – płatne przed  konferencją techniczną i losowaniem.

PROGRAM II TURNIEJU O PUCHAR PZB „GRAND PRIX”
ELBLĄG 05.-08.06.2014

05.06.2014 CZWARTEK:

Do godz. 11:00 – przyjazd ekip
Godz. 11:00-13:00 – badania lekarskie i waga zawodników
Godz.  14:30 – konferencja techniczna i losowanie
Godz.  17:00 – walki eliminacyjne (Powyżej 8 zawodników w wadze)

06.06.2014 PIĄTEK:

Godz. 7:00-8:00 – badania lekarskie i waga zawodników
Godz. 11:00 – walki ćwierćfinałowe I seria
Godz. 17:00 – walki ćwierćfinałowe II seria

07.06.2014 SOBOTA:

Godz.  7:00-8:00 – badania lekarskie i waga zawodników
Godz. 11:00 – walki półfinałowe I seria
Godz. 16:00 – walki półfinałowe II seria

08.06.2014 NIEDZIELA:

Godz. 7:00-8:00 – badanie lekarskie i waga zawodników
Godz. 11:00 – walki finałowe

elblaggp